Савченкова Нина Михайловна

ОФФ: 4 лекция Н.М. Савченкова, «Интерсубъективность: От Канта до Левинаса»

Видеолекция. Савченкова Нина Михайловна «Другой и проблема любви»

Доктор философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания СПбГУ — Савченкова Нина Михайловна — прочитала лекцию на тему «Другой и проблема любви